Associate Professor in Medicine, Doctor of Medical Sciences
Maxillofacial Surgeon, Upper Division

Department of maxillofacial surgery and implantology “Arseni Gutan” State University of Medicine and Pharmacology “Nicolai Testemitanu”, Republic of Moldova

The author of clinical national protocol

The toxic osteomyelitis of low jaw in patients due to drug consumption (substance misuse).

Scientific works​:

  1. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia, Radzichevici M., ş.a. Tratamentul medicamentos al pacienţilor cu complicaţiile sialolitiazei. În: Revista Medico-Chirurgicală

  2. Şcerbatiuc D., Rusu N., Radzichevici M., ş. a. Tratamentul complex al pacienţilor cu osteomielită toxică a maxilarelor cauzată de consumul drogurilor. În: Revista Medico-Chirurgicală. Iaşi, România, 2009, vol.113, nr.2, p. 53-57. (ISSN 0048 - 7848).

  3. Radzichevici M., Şcerbatiuc D., Rusu N. Tratamentul complex al osteomielitelor. În: Revista de Chirurgice Oro-Maxilo-Facială şi Implantologie, nr.1. Bucureşti, România, 2010, p. 36-40. (ISSN 2069-3850).

  4. Radzichevici M., Şcerbatiuc D., Rusu N. Osteomielita toxică a oaselor maxilare şi particularităţile tratamentului chirurgical şi medical. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2007, nr. 1 (10), p.169 -173. (ISSN 1857-0011).

  5. Radzichevici M., Şcerbatiuc D., Rusu N. Tratament complex al osteomielitelor posttraumatice. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2010, nr. 3 (26), p. 166-169. (ISSN 1857-0011).

  6. Radzichevici M., Şcerbatiuc D., Rusu N., Cebotari M. Aspecte clinice şi morfologice în osteomielita maxilarelor la persoane consumatoare de substanţe narcotice. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2006, vol. IV, p. 352-355. ISBN 978-9975-918-81-7.

Contacts:
Mob. phone: +37379500106
Phone: +37322205321
E-mail: mihail.radzichevici@usmf.md.