Micșorarea fălcilor

Pînă la operație
1 lună după micșorarea fălcilor