Associate Professor in Medicine, Doctor of Medical Sciences Maxillofacial Surgeon, Upper Division

Department of maxillofacial surgery and implantology “Arseni Gutan” State University of Medicine and Pharmacology “Nicolai Testemitanu”, Republic of Moldova

The author of clinical national protocol

The toxic osteomyelitis of upper jaw in patients due to drug consumption (substance misuse).

Conferences

1. 16 Congress of Balkan Stomatological Society (BsSS) Update in dental M edicine Medicine – Dentistry Confluences, România, 2011.

2. Conferinţa Ştiinţifică Anuală consacrată celor 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2011.

3. European Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery Prague, Czech Republic, 2014.

4. IV всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, «остеосинтез лицевого черепа» Москва, Россия, 2014.

1.Rusu N., Radzichevici M.,Tоксический остеомиелит верхней челюсти, клиника, диагностика, лечение. Международный медицинский научный журнал, Россия, г. Волгоград, 2015, № 6 (6), с.129-133. ISSN 2409-563X.

2.Radzichevici M., Rusu N., Tоксический остеомиелит нижней челюсти, клиника, диагностика, лечение. Международный медицинский научный журнал, Россия, г. Волгоград, 2015, № 6 (6), с.126-129. ISSN 2409-563X.

3.Radzichevici M., Rusu N., Gulpe A. Eficienţa tratamentului chirurgical al defectelor de continuitate a osului mandibular cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2012, nr. 2 (34), p. 172-175. ISSN 1857-0011.

4. Rusu N., Coreţchi M. Studierea particularităţilor parcurgerii şi tratamentului abceselor ale maxilarelor. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2011, vol. IV, p. 430-433. ISBN 978-9975-918-81-7.

5. Balan E., Rusu N., Agapii L. Operaţiile de modelare plastică a ţesutului osos în chirurgia proprotetică. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2012, vol. IV, p. 409-413. ISBN 978-9975-918-81-7.

6.Radzichevici M., Rusu N., Gorea M. Particularităţile contuziilor, excoriaţilor, plăgilor contuze-lacerate în regiunea feţei şi metodele de tratament. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2012, vol. IV, p. 417-421. ISBN 978-9975-918-81-7.

7.Rusu N., Rozenblat Gh. Tratamentul abceselor şi flegmoanelor de etiologie odontogenă. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2012, vol. IV, p. 413-417. ISBN 978-9975-918-81-7.

8.Rusu N. Tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale Chişinău: 2012, 30 p. ISBN 978-9975-113-60-6-1.

9.Rusu N. Курс лекций по воспалительным процессам, локализованным в челюстно-лицевой области. Chişinău: 2012, 71 p.ISBN 978-9975-113-30-4

10.Rusu N. Courses of lectures of inflammatory diseases, localized in the maxilla-facial region. Chişinău: 2012, 66 p. ISBN 978-9975-113-32-8

11.Rusu N., Palarie A. Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region in combat conditions .Chişinău: 2014, 59 p. ISBN 978-9975-4479-6-6.

 • Patents:

12.Radzichevici M., Rusu N. Metodă de osteosinteză mandibulei cu placă recontructivă din titan în caz de osteomielită toxică a mandibulei. Nr. Depozit f 20150152, 2015.11.10.

13.Rusu N., Radzichevici M., Metoda închiderii comunicării oro-sinusale în cazul defectelor osoase ale maxilarului în osteomielita toxică cu ajutorul protezei mobile acrilice. Nr. Depozit S2015 0158, 2015.12.04.

Author of scientific articles and rationalizations

 1. Şcerbatiuc D., Rusu N., Radzichevici M., Lehtman S., Ciobanu V. Tratamentul complex al pacienţilor cu osteomielită toxică a maxilarelor cauzată de consumul drogurilor. În: Revista Medico-Chirurgicală, Iaşi, România, 2009, nr.2, p. 53-57. (ISSN 0048-7848).

 2. Şcerbatiuc D., Lehtman S., Radzichevici M., Rusu N., Şepelenco Iu. Tratamentul medicamentos al pacienţilor cu complicaţiile sialoliteazei. În: Revista Medico-Chirurgicală, Iaşi, România, 2009, nr.2, p. 53-57. (ISSN 0048-7848).

 3. Radzichevici M., Şcerbatiuc D., Rusu N. Tratamentul complex al osteomielitelor. În: Revista de Chirurgice Oro-Maxilo-Facială şi Implantologie, Bucureşti, România, 2010, nr.1, p. 36-40. ISSN 2069-3850.

 4. Rusu N. Şcerbatiuc D., Lehtman S. Cebotari M. Некроз мягких тканей лица у больной с сахарным диабетом. În: Medicina Stomatologică. Chişinău, 2010, nr. 2 (15), p. 65-67. ISSN 1857-1328.

 5. Radzichevici M., Şcerbatiuc D., Rusu N. Tratament complex al osteomielitelor posttraumatice. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, nr. 3 (26), p. 166-169. ISSN 1857-0011.

 6. Radzichevici M., Rusu N., Gulpe A. Eficienţa tratamentului chirurgical al defectelor de continuitate a osului mandibular cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2012, nr. 2 (34), p. 172-175. ISSN 1857-0011.

 7. Rusu N., Coreţchi M. Studierea particularităţilor parcurgerii şi tratamentului abceselor ale maxilarelor. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2011, vol. IV, p. 430-433.

 8. Balan E., Rusu N., Agapii L. Operaţiile de modelare plastică a ţesutului osos în chirurgia proprotetică. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2012, vol. IV, p. 409-413.

 9. Radzichevici M., Rusu N., Gorea M. Particularităţile contuziilor, excoriaţilor, plăgilor contuze-lacerate în regiunea feţei şi metodele de tratament. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2012, vol. IV, p. 417-421.

 10. Rusu N., Rozenblat Gh. Tratamentul abceselor şi flegmoanelor de etiologie odontogenă. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Chişinău, 2012, vol. IV, p. 413-417.

 11. Rusu N. Tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale Chişinău: 2012, 30 p. ISBN 978-9975-113-60-6-1

 12. Rusu N. Курс лекций по воспалительным процессам, локализованным в челюстно-лицевой области. Chişinău: 2012, 71 p.ISBN 978-9975-113-30-4

 13. Rusu N. Courses of lectures of inflammatory diseases, localized in the maxilla-facial region. Chişinău: 2012, 66 p. ISBN 978-9975-113-32-8

1. Metoda de tratament a plăgilor în regiunea maxilo-facială. Certificat de inovator nr. 4599 din 01. 02. 2008, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

2. Metoda de optimizarea regenerării tegumentare. Certificat de inovator nr. 4601 din 01. 02. 2008, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

3. Metoda de tratament a plăgilor tegumentare prin vitamino-terapie. Certificat de inovator nr. 4602 din 04. 02. 2008, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

4. Utilizarea peliculei cu colagen în tratamentul pacienţilor cu plăgi în regiunea feţei. Certificat de inovator nr. 4603 din 04.02.2008, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Native languages: Russian, Romanian

Other languages: English

Contacts:
Mob. phone: +37369443695
Phone: +37322205321
E-mail: natalia.rusu@usmf.md; russu76@mail.ru.